Contacteer ons 

Ondernemers

INCASSO

- invordering niet -betaalde facturen
- ingebrekestelling
- IOS procedure
- dagvaarding
- gedwongen invordering
- beslag

ONDERNEMINGSRECHT

- opstellen contracten en algemene voorwaarden
- oprichting vennootschap
- overdracht handelsfonds of aandelen
- oneerlijke concurrentie
- geschillen tussen aandeelhouders

VASTGOEDRECHT

- koop -verkoop
- woninghuur - handelshuur
- bouwgeschillen
- aansprakelijkheid aannemer en architect
- appartementsrecht en mede-eigendom
- erfdienstbaarheden

CONTRACTEN & VERBINTENISSEN 

- huur: woninghuur, handelshuur, gemene huur en pacht
- lening
- koop
- aanneming
- recht van opstal en vruchtgebruik

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

- aansprakelijkheid voor zaken, dieren, gebouwen, kinderen, werknemers...
- lichamelijke schade en dodelijke ongevallen
- productaansprakelijkheid
- medische aansprakelijkheid
- eigendomsaansprakelijkheid

VERZEKERINGSRECHT

- nazicht polisvoorwaarden
- rechtsbijstand
- burgerlijke aansprakelijkheid
- brand- en autoverzekering
- familliale polis

ARBEIDSRECHT

- arbeidsovereenkomst
- loongeschillen
- ontslag
 - arbeidsongevallen
 - niet-concurrentie

INSOLVENTIERECHT

- faillissementen
- gerechtelijke reorganisatie (WCO)
- collectieve schuldenregeling
- aangifte van schuldvordering
 - voorrechten

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN 

- als erkend bemiddelaar
- bestand bij een bemiddeling
- nazicht van de bemiddelingsovereenkomst

BESLAGRECHT

- bewarend beslag
- uitvoerend beslag
- beslag op (on)roerend goed
- beslag onder derden
- revindicatie

Meer info