Jeugdadvocaat

Steeds meer jongeren komen al zeer snel met het gerecht in aanraking.

Mr. Tessa Van Herck volgde de opleiding tot Jeugdadvocaat, teneinde minderjarigen optimaal te kunnen bijstaan. Zij verkreeg zo de nodige juridische kennis van de rechten van het kind en al wat daarmee samengaat, maar ook een enorme psychologische bagage, waardoor zij kan beschikken over een voldoende dosis psychologisch doorzicht en aanvoelen van het kind.

Back to top
x

Advocatenkantoor Goris & Van Herck – sinds 30.09.2017 Advocatenkantoor Legiteam!