Onderneming in het oog van de storm

Advocatenkantoor Goris & Van Herck heeft de nodige ervaring in huis om uw onderneming de noodzakelijke ademruimte te geven in geval van financiële moeilijkheden o.a. via toepassing van de mogelijkheden voorzien in de Wet Continuïteit Ondernemingen.

De Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO) biedt diverse mogelijkheden om uw rendabele handelsactiviteit te laten voortbestaan. Niet enkel begeleiden wij u juridisch, maar bovendien zullen wij met u nakijken waar u uw onderneming kan versterken.

Advocatenkantoor Goris & Van Herck verzorgt voor u:

  • het verzoekschrift tot het bekomen van een gerechtelijke reorganisatie
  • de analyse van de financiële toestand van de vennootschap
  • het opmaken van een adequaat en evenwichtig reorganisatieplan
  • de begeleiding tijdens de reorganisatie en de onderhandelingen met schuldeisers en gedelegeerd rechter
  • de heropstart na de reorganisatie mits eventueel noodzakelijke aanpassing van documenten, juridische aanpak, ...

Wanneer de gerechtelijke reorganisatie mislukt, staan wij u bij bij de aanvraag van een faillissement en de contacten met de curator.

Back to top
x

Advocatenkantoor Goris & Van Herck – sinds 30.09.2017 Advocatenkantoor Legiteam!