Een gewaarschuwd chauffeur is er twee waard!

Voor alle inbreuken die werden begaan vanaf 1 januari 2015 moet bij de beoordeling toepassing gemaakt worden van de Wet van 9 maart 2014. Aangezien de eerste inbreuken van 2015 momenteel worden beoordeeld door de Politierechters willen wij de strenge regels nog eens onder de aandacht brengen. De bedoeling van de wetgever is het nog verder terugdringen van het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer. Voornamelijk t.a.v. hardleerse overtreders, de “recidivisten”, is de nieuwe wet bijzonder streng.

Vroeger werd bv. een bestuurder zwaarder gestraft indien hij onder invloed van alcohol stuurde binnen een periode van 3 jaar nadat hij al eens veroordeeld was voor intoxicatie. De Politierechter oordeelde souverein echter welke straf de meest aangepaste was gezien de omstandigheden. In de nieuwe regelgeving wordt voorzien in een uniform systeem voor recidivisten op het vlak van het rijverbod.  
Eenvoudig gezegd: wanneer je binnen de 3 jaar na een veroordeling voor een zware overtreding,

  • - opnieuw eender welke zware overtreding begaat, je een rijverbod opgelegd zal krijgen van minimaal 3 maanden en dat daaraan verplicht de 4 herstelexamens moeten worden gekoppeld (theoretisch examen, praktisch examen, medische proef en psychologische proef);  
  • - 2 zware overtredingen begaat dan bedraagt het rijverbod minimaal 6 maanden;
  • - 3 zware overtredingen, dan mag je minimaal 9 maanden niet meer rijden.


De nieuwe wet bevat een lijst van de zware overtredingen, m.n. zware snelheidsovertredingen, rijden zonder geldig rijbewijs, vluchtmisdrijf, zware intoxicatie en dronkenschap, rijden spijts verval en gebruik van een radardetector.  
Tenslotte voorziet de wetgever de mogelijkheid om opgeschorte en uitgestelde straffen makkelijker te herroepen. Opschorting betekent dat de rechter de inbreuk bewezen acht, maar geen straf oplegt.  Uitstel betekent dat een gedeelte van de straf voorwaardelijk wordt opgelegd.  
Tot op heden was het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, om terug te komen op die destijds verleende gunstmaatregel.  Dat was immers enkel mogelijk indien je tijdens de proefperiode een criminele straf of een effectieve gevangenisstraf van minstens 1 maand opliep.  In de praktijk gebeurde een herroeping van opschorting of uitstel in het verkeersrecht dan ook nooit.  
Vanaf 1 januari 2015 echter zal herroeping steeds mogelijk zijn van zodra er in de proefperiode, die het gevolg is van een veroordeling wegens een verkeersinbreuk, opnieuw een verkeersinbreuk wordt gepleegd.
De nieuwe wet voorziet ook een verlaagde intoxicatiedrempel voor de beroepschauffeurs van vrachtwagens, autobussen, taxi’s, limousines, ambulances, … een verlaagde intoxicatiedrempel gelden.  
Voor “gewone” chauffeurs geldt een drempel van 0,22 mg per liter uitgeademde alveolaire lucht (0,5 pro mille in het bloed).  Beroepschauffeurs zullen vanaf 1 januari 2015 in overtreding zijn van zodra ze 0,09 mg/l blazen tijdens de uitoefening van de job.  Blaast een beroepschauffeur tussen 0,09 mg/l en 0,22 mg/l dan wordt er een onmiddellijke inning van 100,00 EUR toegepast en zal hij 2 uur niet mogen rijden.
De onmiddellijke inning is, zeker vanaf 0,5 pro mille in het bloed,

Voor de meeste chauffeurs zal echter het nieuwe systeem van de onmiddellijke inning het belangrijkste zijn. Voortaan zullen ook de inbreuken op de Wegverkeerswet zelf, en niet enkel meer de inbreuken op de Wegcode, bestraft kunnen worden middels dit mechanisme.  Vooral de alcoholintoxicatie komt zo binnen het bereik van de onmiddellijke inning.  Voorheen kon een intoxicatie enkel gestraft worden middels een minnelijke schikking of een vervolging voor de rechtbank.

De huidige tarieven zijn als volgt (uitgedrukt in mg per liter uitgeademde lucht):

  • 0,09 - <0,22:     100,00 EUR (geldt enkel beroepschauffeurs)
  • 0,22 - <0,35:     170,00 EUR
  • 0,35 - <0,44:     400,00 EUR
  • 0,44 - <0,50:     550,00 EUR
  • 0,50 - <0,65:     1.200,00 EUR                                                


Belgen zullen vanaf vandaag voor de Rechtbank verschijnen zodra ze een gehalte van 0,50 mg/l voor de rechtbank zullen moeten verschijnen.  Voorheen was dat 0,65 mg/l.
Dit overzicht van nieuwe maatregelen toont alleszins aan dat het de wetgever menens is met verstokte verkeersovertreders.  Vooral recidivisten zullen het daarbij mogen ontgelden.

Asinus ad lapidem non bis offendit eundem. Vrij vertaald: "Een ezel stoot zich best geen twee keer aan dezelfde steen"

Back to top
x

Advocatenkantoor Goris & Van Herck – sinds 30.09.2017 Advocatenkantoor Legiteam!