Vlaamse regering begraaft successieplanning via ‘sterfhuisconstructie'

Op uw ziekbed uw huwelijksvermogen belastingvrij toewijzen aan uw echtgenoot of echtgenote stond al geboekstaafd als een fiscaal misbruik. Vanaf juli is het voorgoed verleden tijd. Op dergelijke ‘sterfhuisconstructies’ wordt voortaan erfbelasting geheven, blijkt uit een ontwerp van decreet van de Vlaamse regering. Bron: netto.tijd.be

‘Het doek is gevallen over de sterfhuisconstructie. Vanaf 1 juli zal wie die techniek gebruikt om zijn successie te plannen toch onderworpen zijn aan erfbelasting. Dat staat te lezen in een ontwerp van decreet van de Vlaamse regering’, signaleert Nicolas Geelhand, advocaat en professor aan Universiteit Antwerpen.

De sterfhuisconstructie is een vorm van ‘last minute successieplanning’. Echtgenoten lassen in hun huwelijkscontract een clausule in waarmee ze het volledige gemeenschappelijke huwelijksvermogen toewijzen aan de langstlevende partner. Het spitsvondige aan de clausule is dat ze die partner bij naam noemen. Daardoor werd de fiscus buitenspel gezet, zelfs als de langstlevende meer dan de helft van dat huwelijksvermogen toegewezen kreeg. De techniek werd typisch gebruikt wanneer een van beide echtgenoten terminaal ziek is en het dus duidelijk is welke echtgenoot eerst zal overlijden.

‘Met deze beslissing wil de regering onrechtvaardigheden uit de wereld helpen’, zegt Kristof Windels, woordvoerder van minister van Begroting Annemie Turtelboom. ‘Bovendien leidde de clausule de voorbije jaren tot juridisch getouwtrek.’ Enkele jaren geleden bevond de fiscale administratie de techniek belastbaar en ze kwam terecht op de zwarte lijst van technieken die beschouwd worden als een fiscaal misbruik. Het Hof van Cassatie stelt die belastbaarheid echter ter discussie. ‘De Vlaamse regering heeft de uitspraak van het Hof niet afgewacht en het zekere voor het onzekere genomen’, oordeelt Geelhand.

‘Het decreet heeft als voordeel dat het die rechtsonzekerheid wegneemt’, oordeelt Nathalie Labeeuw, advocate bij Cazimir. ‘Maar in één pennentrek begraaft de Vlaamse regering de techniek definitief als een manier om het gemeenschappelijke vermogen belastingvrij in handen te laten komen van de langstlevende gezonde echtgenoot.’

Het Vlaams Parlement moet het ontwerp nog definitief goedkeuren. Als dat het geval is, treedt het in werking op 1 juli.

Back to top
x

Advocatenkantoor Goris & Van Herck – sinds 30.09.2017 Advocatenkantoor Legiteam!