Goede leningsovereenkomsten maken goede vrienden

NOOD AAN EEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST

Een vriend met financiële problemen uit de nood helpen of een familielid geld lenen tijdens een moeilijke periode. Het overkomt iedereen wel eens. Men leent wat geld met de boodschap “ ik krijg dat wel terug “. Toch zouden we beter moeten opletten, zeker wanneer het gaat om familie en vrienden!

Maar al te vaak resulteren leningen in problemen. Die problemen worden dan voor een rechter gebracht. De persoon die het geld uitleent (ontlener) moet dan bewijzen dat hij geld heeft uitgeleend aan de lener. Indien er geen schriftelijk document bestaat is dat uiteraard zeer moeilijk. De lener zal beweren niets ontvangen te hebben of kan beweren dat het geld een schenking was.

Daarom is het zeer belangrijk om een goede schriftelijke overeenkomst op te stellen.

Opgelet ! Het volstaat niet om eender welke vorm of bewoordingen te gebruiken bij het opstellen van een leningsovereenkomst.

Het Burgerlijk Wetboek vermeldt vormvereisten waaraan een dergelijke overeenkomst moet voldoen.

TIPS BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN LENINGSOVEREENKOMST

Zeker vermelden in de leningsovereenkomst :

  •  het uit te lenen bedrag + de vermelding dat de ontlener verklaart dit bedrag ontvangen te hebben en op welke manier (cash of door overschrijving op rekening xxx)
  •  de duurtijd van de overeenkomst: op welk ogenblik het geld moet worden terugbetaald
  • welke interestvoet zal worden toegepast
  • de partijen: naam, voornaam en adres
  • de datum waarop de overeenkomst werd afgesloten

Volgende vormvereisten moeten zeker in acht worden genomen :

  • alle partijen moeten de overeenkomst ondertekenen
  • de ontlener moet in zijn eigen handschrift “gelezen en goedgekeurd” vermelden en “goed voor … euro” in zijn eigen handschrift voluit noteren in letters
  • de overeenkomst moet worden opgesteld in evenveel exemplaren als er partijen zijn

HULP NODIG?

Het is duidelijk dat het opstellen van een leningsovereenkomst geen sinecure is. Toch is een dergelijke overeenkomst noodzakelijk indien men geld ontleent.

Uiteraard kunt u terecht bij het Advocatenkantoor Goris & Van Herck indien u vragen zou hebben. Bovendien beschikt het kantoor over modellen van leningsovereenkomsten en stelt zij, indien gewenst, een overeenkomst op uw maat op.

Stephanie Michel

Back to top
x

Advocatenkantoor Goris & Van Herck – sinds 30.09.2017 Advocatenkantoor Legiteam!