De advocatenakte


Meer zekerheid dan de onderhandse akte.
Sneller hanteerbaar dan de notariële akte.

(zie: De wet van 29 april 2013 betreffende de door de advocaten van de partijen medeondertekende onderhandse akte, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 3 juni 2013)

Wanneer afspraken duidelijk dienen vastgelegd te worden, zodat later nog kan bewezen worden wat de afspraak was, kan best een geschrift opgesteld worden. Hiervoor kon je tot voor kort terecht bij de notaris, die dan een notariële akte (een geschrift ondertekend door partijen in aanwezigheid van een notaris) kon opstellen, maar de tijd om die afspraak bij de notaris vast te leggen, het verplichte opzoekwerk van de notaris, het opstellen zelf, …, leidde er zeer vaak toe dat ervoor gekozen werd gewoon een onderhandse overeenkomst op te stellen. Zeker tussen ondernemers is een snelle besluitvorming belangrijk, waardoor de notariële akte minder handig bleek te zijn.

Partijen kunnen ook gewoon een "gewone" onderhandse akte (een geschrift ondertekend door partijen) opstellen in voldoende exemplaren. Dit gaat snel en speelt dus beter in op de dagdagelijkse praktijk. Het nadeel is echter dat op het moment van opstelling van de akte geen jurist aanwezig is. Dit leidde er in het verleden te vaak toe dat nadien toch nog geschillen ontstonden over de geldigheid of de juiste inhoud van de overeenkomst.

Nu kunnen ondernemers en privépersonen ook kiezen voor de advocatenakte. Dit document tracht de voordelen van de onderhandse en notariële akte in zich te verenigen met zeer beperkte vormvoorwaarden én de garantie van controle door een advocaat. De advocatenakte is in feite immers niet meer dan een onderhandse akte die door de advocaten van alle partijen wordt medeondertekend.

Ze levert een volledig bewijs op van het geschrift en van de handtekening van de bij de akte betrokken partijen, zowel onderling als tegenover hun erfgenamen of rechtverkrijgenden.

Bij betwisting moet de partij die de akte wil gebruiken de echtheid niet bewijzen (zoals bij de onderhandse akte), maar moet de partij die de echtheid van de akte wil betwisten zelf de valsheid van de akte aantonen (door de burgerlijke valsheidsprocedure).

De mogelijke toepassingen van deze advocatenakte zijn uiteraard legio. Steeds wanneer de afspraken tussen partijen voldoende belangrijk zijn om duidelijk op schrift te stellen, biedt de advocatenakte de ideale oplossing. De advocaten zien erop toe dat hun cliënten voldoende geadviseerd zijn over de juridische gevolgen van de akte.

Enige voorwaarden zijn dat de akte moet worden medeondertekend door evenveel advocaten als er partijen met een onderscheiden belang zijn en dat in de akte uitdrukkelijk moet worden voorzien dat "door de akte mede te ondertekenen, de advocaat verklaart dat hij de partij of partijen die hij bijstaat volledig heeft ingelicht over de rechtsgevolgen van de die akte".

Advocatenkantoor Goris & Van Herck kan u verder informeren over deze nieuwe advocatenakte en het mogelijke gebruik ervan in uw onderneming of bij de overeenkomsten die u wenst op te stellen. Aarzel dan ook niet ons te bellen via 016/53.53.94 of per mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Christiaan GORIS

Back to top
x

Advocatenkantoor Goris & Van Herck – sinds 30.09.2017 Advocatenkantoor Legiteam!