Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de leden van het kantoor blijft beperkt tot de bedragen die door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de Orde der Advocaten te Leuven worden uitbetaald en waarvoor dekking wordt verleend.

Back to top