Provisies

Bij aanvang van de zaak en tijdens de behandeling worden regelmatig provisies gevraagd.

Bij de afsluiting van een dossier wordt aan de cliënt een staat van onkosten en erelonen overgemaakt die is samengesteld uit:

  • een gedetailleerde kostenstaat
  • een overzicht van de verleende diensten
  • het aangerekende ereloon
  • de ontvangen provisies

Zowel de staat als de provisies zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na verzending. Vanaf de vervaldag en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist, worden zij vermeerderd met een interest aan 10 % en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het te betalen bedrag.

Back to top
x

Advocatenkantoor Goris & Van Herck – sinds 30.09.2017 Advocatenkantoor Legiteam!