Ereloon

Naast de kosten vragen we een ereloon. Dit is een vergoeding voor de prestaties van de advocaat. De erelonen worden per uur aangerekend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

Het ereloon varieert naargelang de moeilijkheidsgraad, het spoedeisend karakter, het bereikte resultaat, de ervaring van de advocaat en zijn onderlegdheid in een bepaalde materie.

Het kantoor rekent een basisereloon aan van 100,00 euro per uur. In specifieke gevallen kan een afwijkend bedrag worden afgesproken.

Voor een consultatie met mondeling advies of bespreking van het dossier wordt 50,00 € gevraagd.

Indien u dat wenst kan voorafgaandelijk een overeenkomst worden opgemaakt met betrekking tot de erelonen. Dit heeft het voordeel dat de cliënt zich een beter idee kan vormen van de te verwachten staat.

Voor bedrijven kunnen voorafgaandelijk afspraken worden gemaakt met betrekking tot de te betalen vergoeding en kan eventueel een abonnement worden besproken, waarin het ereloon en de kostenregeling worden bepaald.


Vanaf 1 januari 2014 komt er 21 procent btw op de diensten van advocaten. Wij zijn derhalve verplicht vanaf dat moment die 21% bijkomend aan te rekenen.

Back to top
x

Advocatenkantoor Goris & Van Herck – sinds 30.09.2017 Advocatenkantoor Legiteam!