Bemiddeling, teneinde een dure procedure te vermijden

We worden in onze maatschappij steeds meer met rechten en plichten geconfronteerd. Hierdoor ontstaan steeds meer rechtszaken om de meest diverse problemen. Op het werk, in het huwelijk, met de buren, in relatie met uw verhuurder, ... overal loert een juridisch geschil om de hoek.

Niet altijd is de rechtbank de beste oplossing. Bemiddeling is een interessant alternatief.

Mr. Christiaan Goris volgde de opleiding Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken in het Brussels Business and Mediation Center, nu BMediation.

Een gerechtelijke procedure is heel dikwijls niet de meest ideale weg om een conflict op te lossen.Volgens de website van dit opleidingscentrum duurt een procedure gemiddeld 525 dagen (voor een conflict van 200.000 €). Dat is een gemiddelde van bijna anderhalf jaar. Door bemiddeling kan datzelfde conflict volgens BMediation opgelost zijn in slechts 45 dagen. Die tijd is nodig om een slim compromis te bereiken.

Advocatenkantoor Goris & Van Herck wil u helpen om in een geschil makkelijker tot een overeenkomst te komen. Na bespreking van het geschil en de standpunten van partijen wordt getracht tot een andere vernieuwende oplossing te komen. Mr. Goris staat u graag juridisch bij wanneer u betrokken bent in een bemiddeling, zodat rekening wordt gehouden met uw noden.

Back to top
x

Advocatenkantoor Goris & Van Herck – sinds 30.09.2017 Advocatenkantoor Legiteam!